Liên hệ sđt 0917596090 để gặp Mr Tiến tư vấn

Ưu đãi mới nhất

Gói cước Internet FPT

 • Gói GIGA

 • VND175.000month

 • Không cần trả trước
  trong tháng này
 • Tặng 1 tháng
  khi đăng ký 6 tháng
 • 150 Mbps
  trang bị modem 5Ghz
 • Lắp đặt nhanh trong 48h
  tại Bến tre
 • Hỗ trợ
 • Gói SKY

 • VND225.000month

 • Không cần trả trước
  trong tháng này
 • Tặng 1 tháng
  khi đăng ký 6 tháng
 • 1000 Mbps Download
  trang bị modem 5Ghz
 • Lắp đặt nhanh trong 48h
  tại Bến tre
 • Hỗ trợ
 • Gói META

 • VND325.000month

 • Không cần trả trước
  trong tháng này
 • Tặng 1 tháng
  khi đăng ký 6 tháng
 • 1000 Mbps Download
  trang bị modem 5Ghz
 • Lắp đặt nhanh trong 48h
  tại Bến tre
 • Hỗ trợ

Liên hệ sđt 0917596090 để gặp Mr Tiến tư vấn

Ưu đãi mới nhất

Gói Combo Internet FPT

 • COMBO GIGA

 • VND205.000month

 • Trang bị miễn phí
  đầu thu xem Truyền Hình và xem Youtube trong tháng này
 • Tặng 1 tháng
  khi đăng ký 6 tháng
 • 150 Mbps
  trang bị modem 5Ghz
 • Lắp đặt nhanh trong 48h
  tại Bến tre
 • 24/7
 • COMBO SKY

 • VND255.000month

 • Trang bị miễn phí
  đầu thu xem Truyền Hình và xem Youtube trong tháng này
 • Tặng 1 tháng
  khi đăng ký 6 tháng
 • 1000 Mbps
  trang bị modem 5Ghz
 • Lắp đặt nhanh trong 48h
  tại Bến tre
 • 24/7
 • COMBO META

 • VND355.000month

 • Trang bị miễn phí
  đầu thu xem Truyền Hình và xem Youtube trong tháng này
 • Tặng 1 tháng
  khi đăng ký 6 tháng
 • 1000 Mbps Download
  trang bị modem 5Ghz
 • Lắp đặt nhanh trong 48h
  tại Bến tre
 • 24/7

Liên hệ sđt 0917596090 để gặp Mr Tiến tư vấn

Ưu đãi mới nhất

Gói Camera Cloud FPT

 • Camera FPT (Outdoor) ngoài trời

 • miến phí lắp đặt1.300.000VND

 • Dịch vụ cloud Camera
  198.000/6 tháng/3 ngày
 • Chất lượng Full HD 1080
  1+ 6 tài khoản
 • Dịch vụ cloud Camera
  594.000/6 tháng/7 ngày
 • Chất lượng Full HD 1080
  1+ 14 tài khoản
 • Camera FPT (Indoor) trong nhà

 • miến phí lắp đặt1.200.000VND

 • Dịch vụ cloud Camera
  198.000/6 tháng/3 ngày
 • Chất lượng Full HD 1080
  1+ 6 tài khoản
 • Dịch vụ cloud Camera
  594.000/6 tháng/7 ngày
 • Chất lượng Full HD 1080
  1+ 14 tài khoản